App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

C/ DOCTOR FLÈMING, 13

Ubicació
973 450 591
696 949 543
Directora: Roser Figueres Utgé
idiomesfigueres@yahoo.es
Coordinador: Jaume Camarasa Garcia

La millor qualitat en l'ensenyament, garantida per professorat titulat i l'experiència de 40 anys de servei a Balaguer
Preparació a tot tipus d'exàmens: Cambridge, Escola Oficial d'Idiomes...
Elevat índex d'aprovats amb qualificacions excel·lents.

200m2 d'instal·lacions · Aules exteriors i totalment acondicionades