App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
ANNA PROFITÓS MOLES (Casada amb Ildefons Mateu Forcat)

Ha mort a l'edat de 92 anys. El funeral per la seva ànima se celebrarà el
DIJOUS 17 DE JUNY DEL 2021 A LES 11 DEL MATÍ A L'ESGLÉSIA DEL CEMENTIRI NOU.
Tota la família us agraeix les mostres de condolença rebuda i ús demanen una oració pel seu repòs etern.

TRASLLAT A L'HORA DE L'ENTERRAMENT


RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44