App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

GABRIEL CAMARASA LAPIEDRA (vidu de Carme Santesmases Clua)

Ha mort a l'edat de 91 anys. El funeral per la seva ànima se celebrarà el
DILLUNS 21 DE JUNY DEL 2021 A LES 11 DEL MATÍ A L'ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR.
Tota la família us agraeix les mostres de condolença rebuda i ús demanen una oració pel seu repòs etern.
RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44