App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
Defunció de LLORENÇ PERIES ESCOLÀ (Casat amb Teresa Porta Curià)
De 86 anys d'edat.

CEREMÒNIA EL DIMECRES 17 DE MARÇ DEL 2021 A LES 16:30 DE LA TARDA
A L'ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR
AFORAMENT 30%


RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:

Bustia Ciutadana de Balaguer
Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44