App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

LUISA VILLANUEVA ANDRADES (Viuda de Juan Jiménez Reyes)

Ha mort a l'edat de 92 anys. El funeral per la seva ànima se celebrarà el
DILLUNS 17 DE MAIG DEL 2021 A LES 16:30 DE LA TARDA A L'ESGLÉSIA DEL SANT DOMÈNEC.

Tota la família us agraeix les mostres de condolença rebuda i ús demanen una oració pel seu repòs etern.

AFORAMENT 30%


RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVESUs informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:

Bustia Ciutadana de Balaguer
Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44