App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
Defunció de Mª JESUS PERÓ BALAÑÁ (Separada)
De 69 anys d'edat

CEREMÒNIA EL DIVENDRES 26 DE FEBRER 2021 A LES 16 DE LA TARDA
A L'ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR

RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44