App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

PAQUITA TERRÉS VIDAL (Vídua de Josep Fontelles Cases)

Ha mort a l'edat de 86 anys. El funeral per la seva ànima se celebrarà el
DILLUNS 7 DE JUNY DEL 2021 A LES 11 DEL MATÍ A L'ESGLÉSIA DE SANT DOMÈNEC.
Tota la família us agraeix les mostres de condolença rebuda i ús demanen una oració pel seu repòs etern.RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44