App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

Defunció

TANATORI FINS DIUMENGE 7 DE FEBRER A LES 13:30
SENSE CEREMÒNIA

Enterrament de TERESA FORROLL ARDIACA (Vídua de Mariano Dornoy Cuevas)
De 88 anys d'edatRESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:

Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44