App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
TERESA SERRET COMPANYS  (Vidua de Isidro Marqués Sisón)


Ha mort a l'edat de 83 anys. El funeral per la seva ànima se celebrarà el
DIVENDRES 28 DE MAIG DEL 2021 A LES 5 DE LA TARDA AL TANATORI VELL.

Tota la família us agraeix les mostres de condolença rebuda i ús demanen una oració pel seu repòs etern.


RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44