Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 28 D’ABRIL DE 2016
HORA: 9 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE MARÇ DE 2016

2.- DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 215/2016 AL  /2016

3.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARAR D’ESPECIAL INTERÈS I BONIFICACIÓ DEL 75% DE L’ICIO LES OBRES EXPEDIENT 0063/2016 SOL·LICITADES PER LA RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 4/16 DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER

5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PER LA RETIRADA D’HONORS A FELIP VI I A TOTS ELS MEMBRES DE LA CASA REIAL ESPANYOLA

6.- MOCIÓ PRESENTADA PER LES JUVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA PER DECLARAR EL REI FELIP VI PERSONA NON GRATA A BALAGUER

7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A BALAGUER DE REBUIG A L’ANUL·LACIÓ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERET CATALÀ EN MATÈRIA DE LA POBRESA ENERGÈTICA

8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A BALAGUER EN FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA EN L’EXPEDIENT DEL CARRER SANT PERE MÀRTIR DE BALAGUER

9.- MOCIÓ RELATIVA A LA REFORMA DE L’ESCOLA LA NOGUERA DE BALAGUER

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

11.- PRECS I PREGUNTES.