Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 11 DE JULIOL DE 2017
HORA: 9:00 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, AIXÍ COM LES SEVES PLANTILLES DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2017