Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 05 D'OCTUBRE DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 977/2017. Declaració d'especial interès obres coberta convent Clarisses Fase II
3. Expedient 976/2017. Declaració d'especial interès obres façana romànica Sant Crist Fase III
4. Expedient 675/2017. Declaració d'especial interès Institut Almatà
5. Expedient 994/2017. Modificació de crèdit 7/2017 AJUNTAMENT
6. Expedient 992/2017. Modificació Ordenances Fiscals 2018
7. Expedient 1004/2017. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya
8. Expedient 1008/2017. Moció per la lliberat dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez i d'Òmnium cultural, Jordi Cuixart.

B) Activitat de control

9. Donar compte dels decrets del núm.909 al núm.974
10. Donar compte de l'Informe Intervenció Període Mig de Pagament 3-trimestre-2017

C) Precs i preguntes