Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 27 DE JULIOL DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Expedient 405/2017. Aprovació d'Ordenança fiscal Reguladora CESET

3. Expedient 404/2017. Aprovació d'Ordenança municipal reguladora CESET

4. Expedient 492/2017. Ordenança de transparència i administració electrònica

5. REC 5/2017 Ajuntament

6. MOCIÓ PER LA CREACIÓ D'ESPAIS DE DEBAT PRESENTADA PER LA CUP


B) Activitat de control

7. Donar compte dels decrets del número 550/2017 al 645/2017

C) Prec i preguntes