Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 29 DE JUNY DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessio anterior

2. Expedient 143/2017. Donar compte de l'informe de Sindicatura RECAPTACIÓ EXERCICI 2013.

3. Expedient 428/2017. Manual d'actuació TRANSSEGRE 2017

4. Expedient 326/2017. Modificació d'Ordenança Municipal Reguladora Núm. 45 PREUS PÚBLICS PER A L'APROFITAMENT DE L'ESPAI DEL CENTRE D'EMPRESES INNOVADORES DE BALAGUER.

5. Expedient 397/2017. Aprovació festes locals 2018

6. Expedient 409/2017. Modificació de Planejament General

7. Reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2017 Ajuntament

8. Modifciació crèdit 1/2017 ImPIC (suplement de crèdit)

9. Modificació de crèdit 3/2017 Ajuntament (suplement i crèdit extraordinari)

10. Expedient 454/2017. Moció sobre la Llei electoral

11. Expedient 455/2017. Moció per al desmantellament instal.lacions projecte Castor

12. Expedient 456/2017. Moció adhesio projecte "no puc esperar"

13. Expedient 457/2017. Moció per l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques

14. Expedient 458/2017. Conveni IMPIC Consell Comarcal Càtedra Estudis Medievals

B) Activitat de control

15. DECRETS DEL NÚM. 423/17 AL NÚM. 490/17
16. DECRETS DEL NÚM. 2017-0491 AL NÚM. 2017-0549

C) Precs i preguntes