US PRESENTEM LES ACTIVITATS DEL CASAL CIVIC ABRIL-JUNY

ACTIVITATS ABRIL-JUNY  

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida als nostres municipis i el benestar de les persones, la societat catalana necessita un compromís de l’Administració i del conjunt dels ciutadans i ciutadanes per tal de trobar els canals de convivència més satisfactoris per a tothom.
 
Un element imprescindible per assolir aquest benestar social és el CIVISME; és a dir, aquell comportament fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en relació entre les persones com en el profund respecte per a les institucions, la llibertat individual i col·lectiva.
 
És en aquest sentit que els anomenats “equipaments cívics” esdevenen eines adients per impulsar les polítiques i les accions encaminades a fomentar la cultura del respecte a les persones i a la seva interrelació, doncs són espais de trobada, oberts a tothom, amb unes característiques estructurals i funcionals idònies per a la dinamització sociocultural i l’acció cívica i comunitària.
 
La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) és una organització que gestiona i coordina recursos pels diferents equipaments que hi estan adherits per tal d’evitar duplicitats, de millorar el conjunt del nivell de qualitat dels serveis ofertats, d’optimitzar el conjunt dels propis recursos, d’afavorir el partenariat entre les administracions, així com de potenciar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català.