A cop de pinzell", una sèrie d'exposicions per visibilitzar els artistes locals i donar a conèixer el fons del museu. I comencem aquesta sèrie el divendres amb Marcel·lí Bergé Palou. 

Informació a la web del Museu.

Web del Museu