del 11-6 al 18-9/22

Museu de la Noguera.

432 és el nombre exacte d'esglésies que el fotògraf i col·leccionista català Josep M. Gavín va inventariar a la comarca de la Noguera, en un dels 29 volums de la seva obra Inventari d'esglésies, publicada entre 1977 i 1997. En aquest nombre s’hi inclouen tots els temples, esglésies, capelles i ermites de totes les èpoques de la demarcació comarcal publicats al volum de La Noguera, l'any 1982. En tot cas, tracta d’una quantitat ingent d’esglésies disseminades per tot un territori, que compta amb un població molt minsa, de la qual gairebé la meitat es concentra a Balaguer.
L'exposició La Noguera mística. 432 parteix d'aquest inventari per posar en valor la importància d'aquest patrimoni a la comarca més gran de Catalunya. Un patrimoni dispers per tot el territori i que es fruit de la voluntat dels pobles que el conformen.
La idea de l'exposició neix a partir dels confinaments que hem patit entre els anys 2020 i 2021, que van fer que molts noguerencs i noguerenques descobríssim aquest patrimoni perdut o desconegut en sortir a passejar dins els límits territorials propis, quan no era possible sortir-ne. En certa manera, vam tornar a redescobrir el nostre territori en un moment en què cadascú de nosaltres es replantejava. La riquesa i la bellesa dels paratges noguerencs va sorprendre a una població que redescobria - i descobria - els seus paratges quotidians.
L'exposició ha estat produïda pel Museu de la Noguera i ha comptat amb la col·laboració  dels alumnes de 4t d'ESO  de l'Escola Pia de Balaguer que, dins del projecte Arts&Rocks  han treballat en les fases de recerca i producció de la mostra amb l'objectiu d'aprendre la feina dels museus i els museòlegs i museògrafs i a l'hora valors com la protecció del nostre patrimoni.

 

Museu de la Noguera. 973.44.51.94 museu@balaguer.cat