Guia Balaguer Serveis turístics Balaguer Lleida
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DIA: 26 DE GENER DE 2017
HORA: 9 DE LA NIT

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 2016.

2. DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚM. 1040/2016  AL NÚM. 1104/2016 I DEL NÚM.1/2017 AL  NÚM. 47/2017.

3. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU AJUNTAMENT DE BALAGUER A GRUP MUNICIPAL PARTIT DEMÒCRATA “PDeCAT” DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER.

4. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER AL II PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE LA COMARCA DE LA NOGUERA.

5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BALAGUER PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS DE LA XARXA RESCAT PER LES COMUNICACIONS DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL.

6. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA.

7. MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST “LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA”

8. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

9. PRECS I PREGUNTES.