App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

C/ Escoles s/n

Ubicació
973 448 159
Director: Joan Ramon Giribet
https://sites.google.com/site/cfabalaguer/
afabalaguer@xtec.cat
Cicle instrumental (alfabetització, neolectors), preparació per a proves d’accés a grau mitjà i grau superior, cursos d’indormàtica, cursos de llengua (català bàsic 1 i 2 i castellà bàsic 1 i 2)

Fa més de trenta anys que funciona l’escola de formació d’adults. En un principi va estar situada al Consell Comarcal de la Noguera, després passa per l’escola Àngel Guimerà i finalment avui en dia  es troba en uns mòduls, situats en un terreny tocant al col·legi Gaspar de Portolà.