App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

C/ Jacint Verdaguer 3

Ubicació
973 447 903
Director: Pepita Sotelo
http://www.lestel.cat/
escola@lestel.cat
El C.E.E. L'Estel és un centre concertat amb el Departament d'Educació que acull alumnes amb necessitats educatives especials (n.e.e) de Balaguer i de la comarca de La Noguera , pertany a l' Associació de disminuïts l' Estel que alhora té el Taller Ocupacional i la Llar-Residència que depenen de Benestar Social.

El juny del 1979 un grup de 60 persones, la majoria pares de fills amb disminució psíquica, van crear l’Associació l’Estel, d’àmbit comarcal. Amb el temps ha anat forjant un conjunt de serveis de suport per a aquestes persones format per: un centre d’educació especial, un taller ocupacional, una llar residència, un servei de lleure per a nois i noies i un club esportiu.

El juliol del 1981 l’Ajuntament de Balaguer va cedir el Xalet Montiu per a ubicar-hi l’escola i el taller. Al 1990 l’Associació va signar un conveni amb la Caixa de Catalunya per crear el nou taller ocupacional i, amb l’ajut del Departament de Benestar Social, es va inaugurar el 22 de febrer del 1992. a finals del 1993 es creà un nou servei, el de la llar residència, en una casa cedida al carrer de San Diego de Califòrnia, i l’any 1997 la residència passà a ubicar-se al passeig de l’Estació en un pis a règim de lloguer.

A causa dels problemes estructurals que tenia l’edifici del Xalet Montiu, l’escola es va haver de traslladar el curs 1995-96 a un edifici cedit per l’Ajuntament, l’antic CAP, al carrer de Jacint Verdaguer 3, on es troba actualment.

Pel que fa al transport per als nois i noies de la comarca, el 1989 es va començar el servei gràcies a l’ajut de Creu Roja. L’any 1999 se signa un conveni d’ajut amb el Consell Comarcal i actualment es disposa d’una furgoneta de 16 places adaptada.

L’Estel és un centre concertat amb el Departament d’Educació. Atén alumnes amb necessitats educatives especials dels nivells de primària (8-12 anys), secundària (12-16 anys) i programes de transició a la vida adulta fins als 21 anys. A l’escola hi ha tres tipus d’escolarització: completa, només d’horari lectiu i compartida amb els alumnes amb necessitats educatives específiques de l’escola ordinària i servies específics de fisioteràpia i logopèdia d’alumnes de l’escola ordinària.

L’equip pedagògic està integrat per quatre tutors, dos educadors, un logopeda, un fisioterapeuta i quatre monitors de menjador i transport.

L’edifici de l’escola és rectangular, acabat en obra vista, d’una sola planta amb amplis finestrals que aporten llum natural a totes les estances. S’hi accedeix per unes escales i un espai envidrat sobre les quals hi ha una marquesina. Davant l’edifici hi ha un pati descobert.

Les estances que conformen l’edifici són: les aules, la sala de professors, la sala de fisioteràpia, la sala d’informàtica, la sala polivalent, la sala de logopèdia, la sala multisensorial, el menjador i una cuina totalment equipada.