App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

C/ Escoles s/n

Ubicació
973 445 834
973 445 834
Director: Samuel Llovet Prat
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-gaspar-de-portola/
c5000778@xtec.cat
Educació Infantil i primària

Balaguer només tenia un centre públic d’educació, el col·legi Primo de Rivera. La gran afluència d’alumnes va fer necessari habilitar aules en altres espais com Mobles Tarragona i el convent dels franciscans. Finalment es va fer imprescindible iniciar la construcció d’una nova escola. El naixement del col·legi Gaspar de Portolà és, doncs, fruit de l’important creixement de la població experimentat per la ciutat durant els anys seixanta i també del traspàs de població del Balaguer històric cap al Davant Balaguer, al marge esquerre del riu Segre. L’any 1968 s’iniciaren les obres de la nova escola, que s’inaugurà el mes setembre del 1971. el centre va néixer per impuls de la Llei general d’educació del 1970, la llei va crear l’EGB. Fou organitzat com un nucli de concentració comarcal en el qual convergien diversos transports escolars de diferents pobles de la Noguera. La primera associació de pares legalment inscrita data de 1978.

L’edifici constava de dos cossos, units per escales, amb serveis (cuina, menjador...) a la planta baixa i un pati cobert a la façana principal. Les aules es disposen paral·leles en dos plantes d’alçada a cada cos. Va arribar a tenir més de 700 alumnes, que amb prou feines es podien encabir a les aules i el menjador.

El 1975 se sol·licità l’ampliació de l’escola i entrà en funcionament el 1979 el tercer cos de l’edifici, que consta de quatre aules, laboratori i una gran aula utilitzada com a gimnàs. El 1980 es construeix el parvulari i es pavimenta el pati. Posteriorment es varen construir els vestidors amb dutxes per a les classes d’educació física i noves aules al parvulari.

En l’actualitat s’han redaptat les instal·lacions per donar resposta a les necessitats de l’alumnat amb nous espais: ludoteca, aula de ciències, aula d’idiomes, aules d’informàtica, aules d’acollida, aula de música... i espais polivalents per a l’atenció a la diversitat.