App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

Pla Almatà s/n

Ubicació
973 445 691
973 445 691
Director: Mireia Roca
http://www.institut.almata.cat/
iesalmata@xtec.cat
ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, curs de preparació a CFGS.

L’any 1981 obrí les portes l’IES Almatà com a centre de formació professional per oferir la possibilitat de seguir uns estudis relacionats directament amb el món laboral.

Els primers estudiants pogueren especialitzar-se en les branques administrativa, informàtica, elèctrica i mecànica de primer i segon grau. Aquest tipus de formació, que caracteritzà el centre durant molts anys, oferia la possibilitat als nois i noies de Balaguer i comarca de seguir, durant un període de dos a cinc anys, cursos de formació que, sense abandonar matèries comunes, els apropava a l’especialització i els donava una titulació que els permetia apropar-se al món del treball amb uns coneixements acreditats.

El 17 d’octubre de 1982 tingué lloc la inauguració oficial del centre a càrrec del president de la Generalitat Jordi Pujol.

El curs escolar 1996-1997 es van començar a impartir 1r i 3r d’ESO, amb la implantació de la reforma educativa, i es va convertir en institut d’educació secundària (IES).

Actualment el centre imparteix l’ensenyament secundari obligatori, com també les diferents opcions dels ensenyaments postobligatoris: el batxillerat de les modalitats d’humanitats i ciències socials i de ciències i tecnologia. En el cursos de formació de grau mitjà i trobem :Gestió Administrativa (LOE), Instal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE), Sistemes microinformàtics i xarxa (LOE),Atenció a les persones en situació de dependència (LOE). En el cursos de formació de grau superior s’imparteixen: Administració i Finances (LOE), Educació infantil (LOE), i Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE). I el Curs específic per a l'accés a cicles de grau superior – CAS.

Els alumnes d’ESO de l’IES Almatà procedeixen majoritàriament de zones escolars rurals i de l’escola de Térmens, a part de l’alumnat de Balaguer que decideix cursar els seus estudis en aquest institut. En els nivells postobligatoris la procedència de l’alumnat és de Balaguer i comarca.

L’edifici segueix els cànons establerts per l’Administració pública dels anys vuitanta per a la construcció dels instituts de formació professional. Està format per una construcció de dos volums amb coberta a quatre vessants i tres plantes; les finestres tenen una distribució regular per a cadascuna de les aules, i les partes exteriors presenten un acabat d’obra vista de color vermell.

El primer volum està enretirat respecte de l’altre i aquest espai s’aprofita per ubicar-hi l’entrada, protegida per un senzill porxo, i les escales, que es troben en un cos totalment envidrat. Al darrere estan situats el gimnàs i els tallers, en diferents mòduls de planta baixa, i la zona centra és ocupada per un jardí interior. Dins del recinte es troba la zona esportiva amb pistes de bàsquet, de bàdminton, de futbol sala i d’handbol. També hi ha un espai dedicat a l’hort ecològic escolar i a d’hivernacle.

A la planta baixa hi ha l’àrea de servies comuns: secretaria, consergeria, biblioteca, despatxos de direcció i departaments, sala de professors, bar i menjador. Als pisos superiors hi ha aules ordinàries, laboratoris, aules d’informàtica, d’idiomes.