App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

C/ Marta Mata 48

Ubicació
973 449 566
Director: Cristina Carbonell
http://www.xtec.cat/centres/c5008789/
c5008789@xtec.cat
Educació Infantil i primària

L’any 2008-2009 degut al creixement demogràfic va suposar, per la nostra ciutat un augment en la demanda de llocs escolars. Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és va apostar per ofertar un augment de places escolars amb la creació d’una nova escola que en un principi inicià les seves activitats amb mòduls situats en un terreny tocant al col·legi Gaspar de Portolà.

El nou col·legi està ubicat a la carretera de Camarasa, en la nova urbanització que s’ha creat en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Balaguer. Inicialment s’hi va construir l’edifici d’educació infantil. Actualment hi ha mòduls que s’han incorporat successivament per tal de conformar el centre que hi ha avui.