App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

Carrer d’Àngel Guimerà

Ubicació
973 445 172
Director: Benet Gené Rosa
http://www.xtec.cat/centres/c5000781/
c5000781@xtec.cat
Educació Infantil i primària

Aquest col·legi fou el primer centre educatiu laic de la nostra ciutat. Amb anterioritat s’hi havia instal·lat els pares escolapis i les germanes carmelites de la caritat.

L’any 1914 Frederic Godàs va fundar el Liceu Escolar. La mancança d’escoles laiques va obligar els administradors a fer els passos necessaris per aixecar un grup escolar que fos capaç de cobrir les necessitats educatives.

Així, el dia 5 d’abril de 1927 fou col·locada la primera pedra del Grupo Escolar Primo de Rivera, en un acte multitudinari presidit pel bisbe d’Urgell, Mn. Just Guitart Vilardebó. Com a curiositat cal dir que aquest mateix dia hi va tenir lloc un altre acte social, que va ser la celebració de l’Homenatge a la Vellesa organitzat per la Caixa de Pensions, que feia uns anys (8 de març de 1915) que s’havia instal·lat a Balaguer.

El 19 de setembre del 1928 el general Primo de Rivera visità aquest edifici encara en construcció. El col·legi, després d’un any i mig d’obres, fou inaugurat el curs 1928-29.

Com a la resta d’edificacions del carrer d’Àngel Guimerà construïdes en aquella època, van complir-se unes normes bàsiques establertes, que eren deixar un mínim de quatre metres des del carrer fins a l’edificació i col·locar una reixa de ferro com a separació.

Durant la Guerra Civil (1936-39) aquest edifici va patir grans desperfectes, que foren reparats en anys posteriors. El fet de ser l’únic col·legi públic de la nostra ciutat va suposar que la majoria de balaguerines i balaguerins passessin per les seves aules. Inicialment com a “escoles del poble”, després, durant la dictadura franquista com a Grupo Escolar Primo de Rivera de nens i nenes, i a partir de 1989 com a escola d’EGB amb el nom del Col·legi Públic Àngel Guimerà. El curs 1997-98 es converteix en un Centre d’Atenció Educativa Preferent (CAEP) i a partir del curs 2005-06 s’inicien les obres de remodelació de l’edifici actual, que acaben el curs 2007-08 amb importants millores en la façana i en l’interior.