App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
Defunció de ALFREDO PUJOL ROSELL 
De 90 anys d'edat.

SENSE CEREMÒNIA 

AFORAMENT 30%

RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES

Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:

Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44