App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
Defunció de FRANCISCA CARRILLO BENITEZ (Viuda de Miquel Abad Asensio)
De 93 anys d'edat.

CEREMÒNIA EL DIJOUS 11 DE MARÇ DEL 2021 A LES 13 DE LA TARDA
A L'ESGLÉSIA DEL SANT DOMÈNEC
AFORAMENT 30%

RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:

Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44