App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
Defunció de ROSARIO  MORENO  MOLINA (Viuda de Antonio Cayuela Casado)
De 87 anys d'edat.

CEREMÒNIA EL DIUMENG 7 DE MARÇ DEL 2021 A LES 13 DE LA TARDA
A L'ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR
AFORAMENT 30%RESPECTEU LES MESURES PREVENTIVES


Us informen perquè totes les persones que el varen conéixer el tinguin en el seus pensaments.

Informació proporcionada per:

PARROQUIA DE BALAGUER


Per informació de serveis podeu fer-ho.
Tel Mov: 629 377 476 - 973 44 90 44